TAGLINE

TAGLINE

Friday, August 21, 2009

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Menurut SSM Sehingga 31 Disember 2006 terdapat 752,074 syarikat tempatan dan 4,172 syarikat asing telah didaftarkan di Malaysia. Ini bermakna kalau diambil pukul rata satu syarikat minimum mempunyai 2 orang pengarah bermakna di Malaysia terdapat 1,512,492 orang Pengarah syarikat. Namun begitu kebanyakkan mereka tidak arif tentang pengurusan syarikat dan sesetengah itu, tidak pernah membaca malah tidak pernah melihat Akta Syarikat & Memorandom & Artikel Syarikat mereka.Mengikut fakta, 300 orang Pengarah syarikat telah pun disaman pada tahun ini dan baki nya hanya menungu waktu untuk diambil tindakan. Di mana kompaun yang telah dikeluarkan oleh SSM adalah sebanyak 286,184 ribu dengan nilai nya sebanyak RM 47.7 juta. Antara kesalahan utama yang sering dilakukan oleh pemilik syarikat tanpa disedari ialah :

1) Tidak Mengadakan Mesyuarat Agung tahunan : Adalah wajib untuk untuk syarikat mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan(MAT) sekali bagi setiap tahun. Seksyen 143(1).
Punca: Lalai, tidak tahu, tiada lapuran Kewangan dan syarikat dorman atau tidak aktif.
Hukuman : Setiap syarikat dan pegawai syarikat boleh didenda RM 5,000.00.

2) Syarikat diwajibkan untuk menyediakan penyata tahunan yang dibuat pada tarikh MAT diadakan. Penyata tahunan yang telah disiapkan hendaklah ditandatangani oleh pengurus dan setiausaha syarikat dan diserahkan kepada SSM. Serahan hendaklah dibuat bersama akaun yang telah diaudit. Seksyen 165(1)
Punca : MAT tidak diadakan, Laporan Audit kewangan tiada.
Hukuman : Denda tidak melebihi RM2,000.00.

3) Penyimpanan semua rekod perakaunan, seperti resit, inbois, cek, nota perjanjian dll. yang bersangkutan untuk menerangkan kaedah pengiraan laporan kewangan dan laporan audit. Seksyen 4.
Punca: Lalai, cuai
Hukuman : Penjara 5 tahun dan denda sehingga RM 30,000.00

4) Membentangkan Laporan akuan yang telah diaudit dalam MAT. Seksyen 169(1)(3)(5).
Punca : Tiada Laporan kewangan dicatatkan
Hukuman : Penjara 5 tahun dan denda sehingga RM 30,000.00.

5) Penyata Palsu dan Mengelirukan : Dilarang menyediakan maklumat palsu dan mengelirukan dalam dokumen yang dikehendaki atau bagi pematuha akta syarikat. Seksyen 364(2).
Punca: Lari dari membayar cukai, Menipu
Hukuman : Penjara 10 tahun dan denda sehingga RM 250,000.00.

Ada banyak lagi kesalahan utama yang sering dilakukan seperti tidak membayar EPF, Hutang Piutang, Bankrup, Rasuah dan Jenayah kolar putih yang boleh mengakibatkan pengarah didenda, dipenjara malah disebat dibawah kesalahan "CBT". Harus diingatkan bahawa semua lembaga pengarah, termasuk pengarah nominee atau disebut proxi malah pengarah “sleeping partner” juga akan dikenakan tindakan walaupun, dia tidak bersangkutan dengan kuasa kelulusan, jadi berhati-hatilah barang siapa yang sanggup menawarkan diri sebagai pengarah syarikat.

Bagi Syarikat yang tidak aktif atau dorman, maka haruslah pengarah-pengarah itu menutup syarikat tersebut, kerana selagi syarikat itu berdaftar di SSM maka ia tertakluk kepada akta syarikat. Ingatlah untuk membuka syarikat memang mudah hanya beri duit RM 2500.00 maka kita akan dapat sebuah syarikat, tetapi harus diingat bahawa penyediaan kos wajib adalah lebih kurang sebanyak RM6,000.00 harus diperuntukkan untuk pembayaran kos mesyuarat, penyata dan pengauditan sahaja. Malah ketahuilah untuk menutup sebuah syarikat Sdn. Bhd. Memerlukan kita mengorbankan kos lebih kurang RM 15,000.00 hingga ke RM 20,000.00, tidak termasuk kos pelupusan liabiliti seperti hutang piutang(amat mahal jika dibandingkan dengan kos untuk membuka sebuah syarikat).

Salah satu peringatan yang telah diberikan oleh SSM ialah, tolong periksa lesen "Setiausaha Syarikat" anda, kerana perangkaan oleh pihak SSM menunjukkan rata-rata lesen mereka ini telah mati dan tidak diiktiraf lagi....!!!! apatah lagi pihak SSM sekarang ini sedang berura-ura untuk mewajibkan sebuah syarikat untuk mempunyai Setiusaha syarikat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...